Jij wilt het maken en beheren van grote hoeveelheden content in jouw organisatie effectief en procesmatig laten verlopen.
Je wilt kosten besparen maar tegelijkertijd het maximale uit elk klantcontact halen.


Ik wil meer informatie

Icon check

Actueel & relevant voor klant & medewerker

De communicatie met je klant is uitstekend doordat content, door continue (klantvraag)analyse en onderzoek, altijd inspeelt op zijn of haar wensen en eisen.

Icon check

Inzicht in alle klantprocessen

Je hebt een volledig overzicht van alle contactmomenten met klanten. Je weet niet alleen hoe zij de kwaliteit van jouw dienstverlening en producten ervaren en waarderen. Maar je kan hier ook snel op anticiperen.

Icon check

Transparant en efficiënt

Content behoeft maar één keer, op één plaats te worden ontwikkeld en beheerd. Dat maakt het gehele content ontwikkel-, validatie-, publicatie- en beheerproces zeer transparant en efficiënt.


Icon check

Kosten besparend

Medewerkers vinden informatie sneller en overbodige klantcontacten kunnen gereduceerd worden. De kosten per klantcontact dalen.

Wat is een contentmanagement organisatie?

"Contentmanagement is het continueproces van ontwikkelen, aanbieden en beheren van content zodat content integraal (her)bruikbaar en toepasbaar is."

Een goed ingericht Content Management Organisatie (CMO) zorgt ervoor dat het proces rond het maken en beheren van content effectief en efficiënt verloopt. Een CMO is verantwoordelijk voor alle communicatiemiddelen (intern én extern) die via al je communicatiekanalen (omnichannel) worden gedistribueerd.

Het belangrijkste doel van een CMO is het ontwikkelen en beheren van je content waarmee het maximale resultaat uit ieder klantcontact wordt gehaald. Op die manier kan jouw organisatie klantgericht communiceren met een eenduidige boodschap via alle communicatiekanalen, zodat er een effectief (winst)resultaat wordt gerealiseerd.