Hoe ga jij om met je klanten en hoe waarderen zij dit?


Het contactmoment tussen de klant en jouw organisatie is een bepalende ervaring en kan waardevol zijn voor je organisatie.
Klanten beleven je organisatie of merk, vertegenwoordigd door de medewerker met wie ze op dat moment contact hebben.
Maar welke ervaring geven je medewerkers hen mee? Is de communicatie wel consistent, eenduidig en op klantbehoefte gericht?


Ik wil meer informatie

Icon check

Inzicht in klantcommunicatieproces

In de hele organisatie is kennis en inzicht over de klant centraal geborgd en toegankelijkIcon check

Hogere klantwaardering

Een klantcontactstrategie verhoogt de tevredenheid en loyaliteit onder klanten en medewerkersIcon check

Consistent, eenduidig & klantgericht handelen

De klant ervaart altijd en overal dezelfde dienstverlening en ontvangt altijd hetzelfde antwoord.

Icon check

Geïnstrueerde en gemotiveerde medewerkers

Medewerkers beschikken altijd over juiste informatie op het juiste moment

Wat is een klantcontactstrategie?

"De manier waarop er invulling wordt gegeven aan elk klantcontact zodat aan elk contact tussen klant en organisatie waarde wordt toegevoegd."

Een klantcontactstrategie bepaald hoe de contactmomenten verlopen tussen klant en organisatie. En zorgt ervoor dat je klant altijd en overal dezelfde consistente dienstverlening ervaart. Met als gevolgen dat zij tevreden over en loyaal worden aan jouw organisatie. De mate van tevredenheid en loyaliteit van klanten (ofwel rendement) wordt dus in zeer hoge mate bepaald door de wijze waarop je de klantcontactstrategie inricht. Het vertrekpunt van de strategie is de behoefte van de klant. Vanuit dit perspectief wordt de strategie bepaald; welk doel (oriënteren, kopen, betalen) via welk communicatiekanaal moet worden behaald. Om elk contactmoment te ondersteunen met het juiste communicatiemiddel en via het juiste kanaal, wordt er een klantcommunicatieproces ontwikkeld. Dit proces legt de klantvraag (behoefte) en de bijbehorende actie(s) van jouw organisatie vast. Waardoor je consistent, eenduidig en klantgericht met klanten omgaat.

Meer lezen over een klantcontactstrategie?

<left><h3>Meer lezen over een klantcontactstrategie?</h3></left>

Content Organizing in de praktijk behandelt de klantcontactstrategie en de contentstrategie waarin verschillende niveau -van basis tot thought leader- naast elkaar worden gezet.

Lees meer →

Benieuwd naar de meerwaarde van een klantcontactstrategie voor jouw organisatie?