Project beschrijving

Klant
 ANWB
Datum
 2014
Categorieën
Contentmanagement organisatie, Contentstrategie, Klantcontactstrategie

ANWB: ‘Hoe worden wij een moderne contentmanagement organisatie?’


DE AANLEIDING
ANWB Media wilde omschakelen van een klassieke uitgeverij naar een moderne multichannel content management organisatie. Het was de wens om het publiceren vanuit meerdere systemen te veranderen naar publicatie vanuit één bron (‘single source publishing’). Alle relevante onderdelen van ANWB en ANWB Media moesten daarbij gebruik gaan maken van elkaars bronmaterialen, deskundigheid en capaciteit.

‘Multi Publisher’
De content moest anders gedistribueerd worden, van hoofdzakelijke publicatie in print naar het publiceren in meerdere kanalen. ANWB Media wilde daarmee een omslag maken van ‘Mono Publisher’ naar ‘Multi Publisher’.

DE OPLOSSING VAN DATA DIRECTION VOOR ANWB
Data Direction is gestart met een enquête binnen de organisatie. De resultaten zijn behandeld in een workshop met alle relevante spelers. Deze enquête en workshop zorgden voor helderheid over de denklijn en het kennisniveau van de organisatie.

Uitwerking visie en strategie
Om een breed gedragen strategie te kunnen vaststellen, nam Data Direction interviews af op drie niveaus: directie, uitgeefmanagement en operatie. Op basis van de enquête, workshop en interviews werden de visie en strategie uitgewerkt, waarmee tevens de basis voor het plan van aanpak voor de inrichting van de contentmanagementorganisatie werd gelegd.

Opdeling kleine projecten
In het plan van aanpak formuleerden we dertien kleinere projecten, die door verschillende afdelingen binnen ANWB Media konden worden uitgevoerd. Hierdoor werd risico gespreid en kon de doorlooptijd worden verkort. Data Direction voerde het projectmanagement over een aantal van de dertien projecten en adviseerde en begeleidde de opdrachtgever tijdens het hele traject.

HET RESULTAAT VOOR ANWB
Data Direction heeft een moderne contentmanagement organisatie ingericht, die het gehele content- en uitgeefproces kan faciliteren en ondersteunen. Er is een cross-mediaal systeem gerealiseerd dat de gehele workflow ondersteunt: van het bedenken tot de publicatie en het beheer. Content kan zo worden hergebruikt waardoor kosten worden gereduceerd. Hierdoor kan ook het rendement van de ANWB-onderdelen worden verhoogd. Data Direction heeft bij ANWB dus een treffende mix van klantcontactstrategie, contentstrategie en kanaalstrategie toegepast.