Cases

Hoe worden wij een moderne contentmanagement organisatie?

ANWB

  • Aanleiding

Van klassieke uitgeverij naar omnichannel contentorganisatie

ANWB Media wilde omschakelen van een klassieke uitgeverij naar een moderne omnichannel content management organisatie. Het was de wens om het publiceren vanuit meerdere systemen te veranderen naar publicatie vanuit één bron (‘single source publishing’). Alle relevante onderdelen van ANWB en ANWB Media moesten daarbij gebruik gaan maken van elkaars bronmaterialen, deskundigheid en capaciteit.

‘Multi Publisher’

De content moest anders gedistribueerd worden, van hoofdzakelijke publicatie in print naar het publiceren in meerdere kanalen. ANWB Media wilde daarmee een omslag maken van ‘Mono Publisher’ naar ‘Multi Publisher’.

  • Oplossing

Van visie en strategie naar doen

Data Direction is gestart met een enquête binnen de organisatie. De resultaten zijn behandeld in een workshop met alle relevante spelers. Deze enquête en workshop zorgden voor helderheid over de denklijn en het kennisniveau van de organisatie.

Uitwerking visie en strategie

Om een breed gedragen strategie te kunnen vaststellen, nam Data Direction interviews af op drie niveaus: directie, uitgeefmanagement en operatie. Op basis van de enquête, workshop en interviews werden de visie en strategie uitgewerkt, waarmee tevens de basis voor het plan van aanpak voor de inrichting van de contentmanagementorganisatie werd gelegd.

Opdeling kleine projecten

In het plan van aanpak formuleerden we dertien kleinere projecten, die door verschillende afdelingen binnen ANWB Media konden worden uitgevoerd. Hierdoor werd risico gespreid en kon de doorlooptijd worden verkort. Data Direction voerde het projectmanagement over een aantal van de dertien projecten en adviseerde en begeleidde de opdrachtgever tijdens het hele traject.

  • Resultaat

Een moderne contentorganisatie

Data Direction heeft een moderne contentorganisatie ingericht, die het gehele content- en uitgeefproces kan faciliteren en ondersteunen. Er is een cross-mediaal systeem gerealiseerd dat de gehele workflow ondersteunt: van het bedenken tot de publicatie en het beheer. Content kan zo worden hergebruikt waardoor kosten worden gereduceerd. Hierdoor kan ook het rendement van de ANWB-onderdelen worden verhoogd. Data Direction heeft bij ANWB dus een treffende mix van klantcontactstrategie, contentstrategie en kanaalstrategie toegepast.

Zin om ook aan de slag te gaan?

We vertellen je graag meer over onze aanpak, interessante businesscases of mogelijke maatwerkoplossingen voor jouw organisatie.

Neem contact op