Cases

Robeco

Content beter laten aansluiten op de doelgroep en de strategie

Robeco zette voor uiteenlopende klanten een groot aantal middelen in. Het bereik en de effectiviteit van de content daarvoor moest hoger worden met ondersteuning van de nieuwe retailstrategie om de consumentenmarkt beter aan te spreken.

Data Direction werkte voor Robeco aan een blauwdruk voor de Content Management Organisatie (CMO) en een contentstrategie. We stelden een contentplanning en contentarchitectuur op. Doordoor zijn voor elk contenttype eigenschappen, frequentie en opbouw.

Klanten zien Robeco als kennisdeler en thought leader op het gebied van kwantitatief beleggen en duurzaamheid. Het aantal artikelen en video’s dat op de website werd gelezen en bekeken verdubbelde in een jaar.

  • Aanleiding
  • Oplossing
  • Resultaat
Aanleiding

Meer bereik en resultaat via contentstrategie

Robeco is een van de grootste vermogensbeheerders van Nederland, met klanten variërend van particulieren en bedrijven tot pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Om met deze klanten te communiceren, zette de organisatie een groot aantal middelen in. Dit leverde echter niet het gewenste resultaat op: het bereik en effectiviteit van de content was te laag.

De middelen werden op allerlei afdelingen gemaakt en er was geen gestructureerde contentaanpak. Daardoor ontbrak het overzicht. Daarnaast bestonden er geen strategische afspraken over de dienstverlening richting verschillende soorten klanten. Bovendien ontwikkelde Robeco een nieuwe retailstrategie om de consumentenmarkt beter aan te spreken. De content moest deze strategische wijziging ondersteunen.

Oplossing

Robeco als Thought Leader

Om de nieuwe retailstrategie succesvol door te voeren, werkten we voor Robeco aan een blauwdruk voor de Content Management Organisatie (CMO).

De vermogensbeheerder vroeg ons ook een contentstrategie te ontwikkelen, die als vertrekpunt gold om de kwaliteit van de content beter aan te laten sluiten op de doelgroepen.

Aan de hand van workshops en interviews met stakeholders brachten we de huidige en gewenste situatie in kaart. Door deze persoonlijke aanpak hadden de stakeholders direct inspraak in het proces. De aangedragen oplossingen werden dan ook breed gedragen.

In de contenstrategie adviseerden we Robeco om zich qua communicatie te richten op de kernthema’s van de organisatie: pensioen, duurzaamheid en kwantitatief beleggen. Doel: erkend worden als ‘thought leader’ door (potentiële) klanten. Om dit te bereiken, bepaalden we de voorwaarden en de inrichtingsprincipes van de CMO. Hierin beschreven we onder andere welke rollen, taken en processen nodig zijn om de content voor de verschillende middelen te maken en onderhouden.

Ter ondersteuning van de blauwdruk stelden we ook een contentplanning en contentarchitectuur op. Door middel van deze documenten werd voor elk contenttype bepaald hoe vaak het uit moet komen, welke eigenschappen het heeft (zoals het onderwerp) en uit welke onderdelen het moet bestaan. De contentarchitectuur beschrijft de opzet van elk contenttype in elementen die in verschillende kanalen en middelen worden hergebruikt.

Resultaat

Bereik verdubbelt in een jaar

Robeco wordt dankzij de CMO en andere contentprojecten in die periode door 94% van de klanten gezien als kennisdeler.

Klanten zien het bedrijf bovendien als thought leader op het gebied van kwantitatief beleggen en duurzaamheid. Het aantal artikelen en video’s dat op de website werd gelezen en bekeken verdubbelde in een jaar.

De vermogensbeheerder vroeg ons ook een contentstrategie te ontwikkelen, die als vertrekpunt gold om de kwaliteit van de content beter aan te laten sluiten op de doelgroepen.

Aan de hand van workshops en interviews met stakeholders brachten we de huidige en gewenste situatie in kaart. Door deze persoonlijke aanpak hadden de stakeholders direct inspraak in het proces. De aangedragen oplossingen werden dan ook breed gedragen.

In de contenstrategie adviseerden we Robeco om zich qua communicatie te richten op de kernthema’s van de organisatie: pensioen, duurzaamheid en kwantitatief beleggen. Doel: erkend worden als ‘thought leader’ door (potentiële) klanten. Om dit te bereiken, bepaalden we de voorwaarden en de inrichtingsprincipes van de CMO. Hierin beschreven we onder andere welke rollen, taken en processen nodig zijn om de content voor de verschillende middelen te maken en onderhouden.

Ter ondersteuning van de blauwdruk stelden we ook een contentplanning en contentarchitectuur op. Door middel van deze documenten werd voor elk contenttype bepaald hoe vaak het uit moet komen, welke eigenschappen het heeft (zoals het onderwerp) en uit welke onderdelen het moet bestaan. De contentarchitectuur beschrijft de opzet van elk contenttype in elementen die in verschillende kanalen en middelen worden hergebruikt.

We hebben meer in huis

Laat je inspireren door de andere businesscases van Data Direction.

Bekijk alle cases