Kennis

Content waarmee het klikt

Content met een klikfactor raakt en verbindt je medewerkers en klanten blijvend aan je organisatie. Het verbindt elke schakel tussen mens en organisatie en elke stap binnen de klantreis. Hoe klikt jouw content?

Wat in 2018 op ieders netvlies moet staan

De rode draad in 2018 is communicatie 4.0 waarmee content klikt. Geëngageerde bedrijven stellen de WOW-factor centraal, dat wil zeggen dat ze lezers willen verrassen en hen iets willen laten beleven. Ze bereiken die WOW-factor met de juiste emotieclaim in de content. Ook weten ze dat hun medewerkers nodig zijn om de stap te maken van ‘point of contact’ naar ‘point of engagement’. En niet alleen de klant maar ook die medewerkers worden gemotiveerd en geënthousiasmeerd door content die ze raakt.

Communicatie 4.0

In de huidige communicatie 3.0 (multiway) staat de klant centraal in het netwerk. Er wordt dus vooral op klantinzichten gestuurd. Inzichten ontstaan door het, met behulp van technologie, verzamelen van data en daardoor worden de menselijke (zachtere, emotionele) aspecten veelal ‘vergeten’.

In communicatie 4.0 staat betrokkenheid centraal. Dit zorgt voor een meer emotionele relatie met klant en medewerker. Organisaties denken niet langer voor de klant en medewerker, maar handelen op basis van gedetailleerde kennis. Ze doen niet langer klassiek marktonderzoek, maar gaan op zoek naar de beleving, dat wil zeggen de motivatie achter de emotionele connectie. Ze stellen empathie boven controle en emotie boven ratio.

Klanten zijn bereid geëngageerde bedrijven aan te bevelen, vanwege de inspiratie die ze bieden en omdat ze zich richten op genieten, beleven en engagement.

Lees de hele blog

Van rationele naar emotionele content

Content die op het juiste moment inspeelt op de juiste behoefte van de klant en gebruikt maakt van de juiste emotieclaim, raakt het hart, wordt goed bekeken, geloofd én onthouden.

Naast de emotieclaim is een duidelijke en eenduidige context (de invalshoek van waaruit wordt verteld) nodig, bijvoorbeeld vanuit de context van de doelgroep zoals Douwe Egberts (DE), Schiphol en Dove dit doen. DE is hier al jaren heel constant in. DE werkt altijd met hetzelfde contentformat: ‘en dan is er koffie’, gezien vanuit de doelgroep. Een vast thema en een vaste context met emotionele content die vertedert en doet glimlachen. Door deze content samenhangend te programmeren worden klanten echt geraakt en krijgt het merk bij hen een hoge breinpositie.

Lees de hele blog

De mens in het kanaal

De stap van ‘point of contact’ naar ‘point of engagement’ is alleen mogelijk met de menselijke ‘touch’ van medewerkers. Zij zorgen voor de beleving en kunnen klanten laten merken dat al hun input en hun vragen worden gewaardeerd. Medewerkers kunnen niet alleen invoelen wat wenselijk is voor klanten maar ook hoe dat dan moet, via welk kanaal en op welk moment.

Je organisatie maakt het positieve verschil door de aandacht te richten op hoge toegevoegde waarde voor je klant. Dit doe je door je medewerkers in hun juiste rol te plaatsen en hen te bedienen met goede content.

Lees de hele blog

Communicatie 4.0 = én en én

Geëngageerde bedrijven die communicatie 4.0 toepassen kunnen verrassen en beleving bieden door de enorme kennis die ze over hun klanten hebben. Deze bedrijven laten medewerkers daarnaast ook een centrale rol vervullen om de verrassende toegevoegde waarde te bieden. Juist de medewerkers met de dagelijkse klantcontacten kennen immers de klant door en door. Daarbovenop zorgen die bedrijven voor content die klikt. Content die klikt verbind elke schakel tussen mens en organisatie en tussen elke stap binnen de gehele klantreis.

Data Direction Receptie 2017

Laat je content klikken in 2018

De rode draad in 2018 is communicatie 4.0 waarmee content klikt. Content met een klikfactor kan organisatie, medewerker en klant verbinden en leidt tot betere prestaties voor je bedrijf.

Wil je meer weten en ben je benieuwd of het klikt?

Neem contact op