Kennis

Corona het hoofd bieden: verbinden door echte en oprechte content en helpen daar waar kan

  • Atie de Heer

Het coronavirus en de daaruit voortvloeiende crisis raakt ons allemaal hard. Toch laten we het ons er niet onder krijgen. Je ziet een langzame gewenning aan de situatie. Je ziet respect voor de mensen waar nu veel van wordt gevraagd. Je ziet dat banken en grote bedrijven zich niet langer richten op winstmaximalisatie maar te helpen daar waar dat kan. Zoals Unilever die zeep, schoonmaakmiddelen en voedsel schenkt. Of Coca-Cola die haar hele campagnebudget schenkt aan de bestrijding van het coronavirus. Wat natuurlijk weer minder prettig is voor de communicatie-industrie.

  • Leestijd: 4 minuten

Deze samenhorigheid is belangrijk om het coronavirus én de coronacrisis het hoofd te bieden. Zou mooi zijn als deze samenhorigheid ook benut wordt om andere grote vraagstukken te tackelen. Zoals ervoor te zorgen dat de digitalisering toegankelijk wordt voor alle mensen. Dus ook ouderen, mindervaliden en mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Het grote voordeel hiervan is dat ook in deze barre tijd meer mensen vanuit huis activiteiten kunnen ontplooien. En extra fijn, ‘fysiek op afstand’ hun contact met familie en vrienden kunnen blijven onderhouden.

Wat doet jouw organisatie?

Wat kan jouw organisatie nu doen om te blijven samenwerken, je mensen te ondersteunen, je klanten en je leveranciers? En ook nog eens je steentje bij te dragen aan de maatschappij? Zes ideeën die je kunnen inspireren.

Medewerkers op nummer 1

Voor veel sectoren is er nu grote onzekerheid. Of door de terugloop van klanten, of juist door de enorme toeloop van klanten. Voor beide situaties is er zekerheid nodig ‘hoe te handelen’. Wees dus nu vooral ongelooflijk duidelijk naar de mensen van je organisatie welke beslissingen er genomen worden en onderbouw dat goed. Leg het uit. Neem de zorgen van de mensen serieus, laat weten dat je er voor ze bent. Dat kan juist nu bijvoorbeeld met een kaart per post waarbij je laat zien dat je meeleeft. Of een dagelijkse vlog/blog door de top van je organisatie waar de route van de dag besproken wordt en er vragen gesteld kunnen worden. Beide zijn uitstekende instrumenten om te laten zien dat alle mensen ondersteund worden. Mensen aan je organisatie (ver)binden (link naar klant- medewerker blog) is juist nu belangrijk. Vooral ook omdat het coronavirus en de coronacrisis voorbij gaan. Dan zijn goede mensen hard nodig.

Elkaar blijven ontmoeten

Elkaar spreken, zorgen delen, zaken & taken doornemen is belangrijk om samen meters te blijven maken. Het is juist nu belangrijk je collega’s en je klanten en relaties te blijven ‘zien’. Elkaar ‘fysiek’ ontmoeten kan immers ook per video. Door meerdere keren per week een zogenaamde ‘daily scrum’ of ‘standup’ sessie te houden via video spreek en zie je elkaar. Als dat goed ondersteund wordt door bijvoorbeeld ook informatie te delen en samen te werken aan documenten en taken blijft de teamspirit behouden. Zorg af en toe voor een verrassing door iets te grappigs te laten bezorgen, digitaal of per post. Dat relativeert én juist dat is nu echt hard nodig.

Open en transparant

Wees open en transparant, vertel het echte verhaal. Eerlijke en goede voorlichting is nu essentieel. Organisaties die het niet zo nauw nemen met de waarheid of niet eerlijk zijn, zullen op den duur verliezen. Een organisatie is sterker als zij echt is, zichzelf blijft en met overtuiging werkt en communiceert. Met eerlijkheid, echtheid en je niet verschuilen achter grote woorden en jargon ben je op de enige juiste route naar vertrouwen. Juist nu de boodschap is.

Open en transparante organisaties zijn op elk verwacht en onverwacht moment open en vertellen direct altijd alles met een duidelijk verhaal. Ook tijdens de coronacrisis weten deze organisaties ook wat er te doen staat, analyseren ze de oorzaak en de consequenties goed en trekken een duidelijk plan.

  • Hoe beperken we de schade voor mens (in de 1e plaats) en organisatie (2e plaats)?
  • Met welk verhaal geven we betekenis aan het coronavirus?
  • Via welke kanalen?
  • Hoe borgen we de eenduidigheid & stabiliteit binnen onze verhalen en via alle kanalen?
  • Met welke KPI’s?

Vergeet één ding niet: we worden niet alleen beïnvloed door de emotie van de boodschap, maar juist door de emoties die de boodschap(per) oproept. Dus wees eerlijk en duidelijk over de consequenties.

Aarzel niet, pas je aan

Organisaties die het lukt zich in voldoende mate aan te passen zullen minder schade oplopen. Dit vraagt om een lenige organisatie die in staat is zich aan te passen aan ‘het nu’ én de aangepaste verwachtingen van haar medewerkers en klanten. Alles proactief volgen op basis van betrouwbare feiten en inzichten over wat er leeft is cruciaal. Gevolgd door daadkracht om ook écht iets te doen met al die inzichten.

Stel je overcapaciteit ter beschikking

Overal is hulp nodig. Als er capaciteit teveel is in jouw organisatie, stel die ter beschikking. Er zijn tal van initiatieven waar je op in kan haken. Je kan natuurlijk als organisatie zelf activiteiten ontplooien. Er zijn gelukkig al mooie voorbeelden genoeg. Voorlezen via video, boodschappenhulp voor de buurt. Tuintjes van oudere mensen beplanten. Bloemen (die massaal doordraaien) bezorgen bij mensen die een hart onder de riem nodig hebben.

Ondersteunen elkaar waar het kan

Voor nu is het vooral belangrijk om elkaar vast te houden, rustig te blijven, datgene te doen wat nu gedaan moet worden om samen gezond en overeind te blijven. Neem vooral geen korte termijnbeslissingen die op de middellange termijn enorme schade kunnen veroorzaken.
Communiceer open en transparant met eerlijke verhalen. Draai nergens om heen.

Meer weten?

Wil je je medewerkers op nummer 1 zetten? Of weten hoe je open en transparant kan blijven communiceren met behulp van een contentstrategie? Neem dan contact ons op. Of schrijf je in voor een van onze webinars. Je kunt natuurlijk ook ons boekenpakket aanvragen.

Wat doet Data Direction?

Data Direction werkt vanuit huis. We organiseren alleen fysieke meetings als dat echt nodig is. Een grote vergaderruimte waardoor 1,5 meter afstand mogelijk is, is dan een eerste vereiste. Het merendeel van het werk gaat via videoconferenties en natuurlijk met behulp van online samenwerkingstools.

We activeren het delen van onze kennis met behulp van whitepapers en webinars. Die we ook aan HBO en universiteiten ter beschikking stellen. We zetten ook alles opnieuw in de ‘verf’. Hierdoor zetten we (op bescheiden niveau) ook de creatieve maaksector aan het werk die nu extra hard geraakt wordt. En natuurlijk steken wij ook de handen uit de mouwen binnen de maatschappij.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over open en transparant blijven communiceren met een contentstrategie? Of hoe je de flexibiliteit van jouw organisatie optimaal toepast?

Neem contact met ons op