Kennis

Hoe creëer je draagvlak voor contentstrategie?

Jij begrijpt als geen ander wat het belang van een contentstrategie is en dat je organisatie zo’n strategie nodig heeft. Maar zonder draagvlak binnen de organisatie kun je niet aan een sterke contentstrategie bouwen.

Acht tips voor draagvlak van een contentstrategie

Voordat je een contentstrategie in de steigers gaat zetten, wil je de beslissers achter je hebben staan. Zij bepalen immers de prioriteiten en stellen middelen en mensen beschikbaar. Precies; dat wat jij nodig hebt. Maar hoe creëer je draagvlak?

Tip 1: check of je organisatie klaar is voor een contentstrategie

Alvorens je start met het creëren van draagvlak, is het zaak om je eerst af te vragen of de ontwikkeling van een contentstrategie voor jouw organisatie op dit moment überhaupt wel haalbaar is. Werk je in een grote organisatie? Dan zijn er vaak nog andere strategieën, processen of plannen die op orde moeten zijn. Ontdek of jouw organisatie klaar is voor een contentstrategie; doe de Quickscan om haar ‘volwassenheid’ te bepalen.

Het is binnen een grote organisatie pas echt mogelijk om een integrale contentstrategie te ontwikkelen als de organisatie in de concentratie- of integratiefase zit. Zit de organisatie nog in de eilanden- of silofase, dan zijn er andere prioriteiten, want dan werken de kanalen (en bijbehorende contentteams) los van elkaar. In die omstandigheden ontbreekt de wil of de mogelijkheid om samen te werken en dat is nodig voor de ontwikkeling van een integrale contentstrategie.

Vraag de Quickscan aan

Tip 2: Maak de warboel zichtbaar

Vaak is het aantal kanalen in een organisatie organisch gegroeid. Ze zijn het gevolg van trends waar iemand uit de organisatie op is ingesprongen. Deze initiatiefnemers zijn meestal ook eigenaar van het kanaal – en van de content.  Beslissers hebben veelal geen idee van de diversiteit aan kanalen en dat het eigenaarschap per kanaal verspreid over de hele organisatie is belegd.

Laat de beslissers bijvoorbeeld in een infographic zien over welke kanalen de organisatie beschikt, welke content ze bevatten, door wie ze worden beheerd en op welk marktsegment ze zijn gericht. Leg daarbij vervolgens uit wat één contentstrategie kan betekenen en plaats dit in de context van je eigen organisatie. Zet ten slotte uiteen welke problemen er met de contentstrategie worden opgelost en welke doelen kunnen worden behaald.

Tip 3: Overtuig met succesvolle voorbeelden

Je organisatie heeft een contentstrategie nodig en je collega’s van meerdere afdelingen erkennen het belang. En toch krijg je het niet van de grond. Hoe kan dat? Het is vaak de ‘top’, ofwel het management, dat het belang niet inziet, niet begrijpt wat het inhoudt of de impact van een contentstrategie te groot vindt. Hoe krijg je ze om?

Verzamel samen met je collega’s goede voorbeelden van merken en concurrenten die een succesvolle organisatiebrede contentstrategie hebben ontwikkeld. Gebruik visueel sterke en prikkelende voorbeelden en vertel welke problemen daarmee zijn verholpen. Goede voorbeelden zijn onder andere Coca-Cola, Axe, Conimex en Albert Heijn.

Tip 4: Sluit ‘bondjes’ met je collega’s

Of je nu een contentmanager, hoofd marketing of communicatiespecialist bent, welke functie je ook hebt, hoog of laag op de ladder, in je eentje krijg je zelden iets voor elkaar. Bij het creëren van draagvlak heb je elkaar écht nodig.

Zoek uit wie er binnen de organisatie direct belang hebben bij een gezamenlijke contentstrategie en betrek deze mensen bij de ontwikkeling ervan.

Door jouw plannen met collega’s te delen en te luisteren naar wat zij vinden, creëer je bij hen bewustwording en maak je ze ambassadeurs voor je contentstrategie.

Neem de tijd voor een open gesprek. Wees een luisterend oor en onderzoek tegen welke problemen zij aanlopen. Wat heeft hun afdeling nodig? Krijg helder wat zij verstaan onder een contentstrategie. Leg, indien nodig, uit wat volgens jou een contentstrategie is en vraag hen wat zij kunnen en willen bijdragen om dit te realiseren.

Tip 5: Interview de top als laatste

Vergeet niet dat ook de ‘top’ een laag van de organisatie is. Ook op dat niveau is het wijs om interviews af te nemen. Als je deze interviews als laatste afneemt, kun je de inzichten uit de vorige gesprekken expliciet benoemen. Zo kun je de binnen de organisatie levende visie over de contentstrategie subtiel naar voren brengen.

Tip 6: Alle denklijnen tot een geheel smeden

Na alle gesprekken heb je inzicht gekregen in de knelpunten op alle niveaus van de organisatie. Je ziet een rode draad, er ontstaat duidelijkheid over een aantal uitgangspunten en misschien zijn er zelfs ingrediënten voor de contentstrategie aangedragen. Of je al deze denklijnen tot een geheel kunt smeden ga je onderzoeken tijdens een ‘deepdive-sessie’.

Het is van belang dat degenen die je eerder al hebt geïnterviewd aanwezig zijn bij deze sessie. Dat geldt voor de beslissers, maar zeker ook voor collega’s met inhoudelijke kennis en expertise, want die zijn nodig om een inhoudelijke vertaling te kunnen maken.

Draagvlak creëer je niet alleen door mensen te betrekken via interviews, maar vooral ook samen te werken aan een contentstrategie.

In een deepdive-sessie kijk je niet alleen naar de verkregen inzichten uit de interviews, maar je bespreekt ook waar je als organisatie over drie jaar wilt staan. Deze stip op de horizon vormt het vertrekpunt voor de contentstrategie. Vervolgens ga je met behulp van korte opdrachten op hoofdlijnen een aantal bouwstenen voor de strategie uitwerken.

De praktijk leert dat dit soort sessies vaak als pittig worden ervaren. Maar uiteindelijk geldt, net als bij veel andere dingen, ‘zonder wrijving geen glans’.

Tip 7: Randvoorwaarden contentstrategie

Naast draagvlak is voor een goede contentstrategie ook een solide basis nodig. Dit zijn de randvoorwaarden:

  • Een gezamenlijke definitie wat onder een contentstrategie wordt verstaan. Ik maak bijvoorbeeld regelmatig mee dat een contentplanning voor een contentstrategie wordt aangezien en dat is niet het geval.
  • De kaders van de contentstrategie. Het moet duidelijk zijn op welke kanalen en welke merken de contentstrategie van toepassing is. Maar ook moet vastliggen wie er allemaal volgens de contentstrategie moeten werken en hoe dat wordt geborgd.
  • De methode (bouwstenen) om de contentstrategie te ontwikkelen en te beheren.
  • De mensen en de middelen. De uitvoering van een contentstrategie kost natuurlijk tijd en geld, bijvoorbeeld voor het aanpassen van een deel van de content. 

Een contentstrategie valt of staat met een goed inzicht in alles wat nodig is en deze eerste zes tips maken duidelijk dat daar aardig wat bij komt kijken.

Tip 8: Naar de top met een contentstrategie

Draagvlak gaat ook over mensen niet afschrikken met grootse (en kostbare) plannen. Dat geldt zeker voor het management dat daar besluiten over moet nemen. Leg daarom niet het hele plan in één keer op tafel en begin met kleine dingen om te laten zien dat het werkt. Zo duw een contentstrategie naar grotere hoogten; samen en stap voor stap. En dat is wat vervolgens ook lonkt voor jouw bedrijf: een plaats aan de top!

Spreker Atie de Heer
  • Over ons

Your Content. Connected.

Bij Data Direction maken we samen van jouw organisatie een geoliede contentmachine, aangedreven door je eigen mensen. Op basis van je DNA genereren en publiceren we consistente, en dus herkenbare verhalen. Die via de juiste mensen, gestroomlijnde processen en beste tools op het juiste podium terechtkomen. Zo raak je je publiek en verbind je mensen blijvend aan je merk.

Leer ons beter kennen

We hebben meer in huis

Onze blogs, whitepapers en updates bieden een schat aan informatie voor iedereen die met content bezig is.

Bekijk alle artikelen