Kennis

Scrummen met content!?

  • Peter Sparreboom

Websites ontwikkelen of optimalisatietrajecten doorlopen we tegenwoordig steeds vaker door te ‘scrummen’. Wat betekent dat voor je content? En: hoe waardevol is een website als eindproduct zonder relevante content?

De focus binnen een scrumproject ligt vaak nog op het visueel ontwerp en bouwen van de site. Qua content is er vooral ruimte voor ‘lorum ipsum’. Wat gebeurt er als je echte content wél opneemt in een scrumproject?

Verbeterde feedback, verbeterd product

Het gebruik van echte content is voor eindgebruikers en stakeholders van groot belang. Door tijdens elke sprint review de content die live komt te staan te presenteren kunnen zij veel beter feedback leveren.

‘Scrummen met dummy afbeeldingen en ‘lorem ipsum’ werk toch prima in het ontwikkelproces?’ Dat klopt, ontwikkelaars zijn heel goed in staat om door dummy afbeeldingen en ‘lorem ipsum’ teksten heen te kijken. Maar gebruikers en stakeholders, die veel verder van het project afstaan, vaak niet. Zij vinden het lastig om feedback te geven tijdens een sprint review op de afgeronde productonderdelen. Details van de fake tekst en dummy afbeeldingen leidt hen juist af.
Wil je de de acceptatie en ontwikkeling van het product soepeler en efficiënter laten verlopen? Presenteer dan in elke periode het resultaat met relevante content. Stakeholders en gebruikers reageren met bruikbare feedback en eventuele benodigde wijzigingen kunnen weer heel snel ontwikkeld worden.

Content en design spelen op elkaar in

Ook voor ontwikkelaars en ontwerpers (het ontwikkelteam) is het gebruik van echte content in het scrumproject van belang. Waarom? Content moet in het ontwerp passen: de breedte van titels in een menu en de lengte van teksten moeten op het design worden afgestemd en vice versa. Design bepaalt niet hoeveel content er op een website mag komen te staan en content bepaalt het design niet. Ze moeten hand in hand gaan.

Design bepaalt niet hoeveel content er op een website mag en content bepaalt het design niet. Ze moeten op elkaar afgestemd zijn.

Data Direction Scrummen met content
Scrummen met content

Contentontwikkelaars, zoals copywriters en redacteuren, leveren hun beste werk op als ze meedraaien in het scrumproces. Gebeurt dat (nog) niet? Dan is een nauwe samenwerking tussen het ontwikkelteam en een contentmanager noodzakelijk om het project succesvol te laten verlopen. Zij stellen dan samen de ‘epics’ en ‘stories’ (onderdelen van de website) vast, die in de komende sprints worden ontwikkeld. En bepalen gezamenlijk hoe de content gepresenteerd moet worden.

Content slim selecteren en presenteren

Hoe een website die je volgens Scrum ontwikkelt er uiteindelijk komt uit te zien is aan het begin van het ontwikkelproject nog niet helemaal duidelijk. Dat betekent ook dat nog niet helemaal helder is welke content er nodig is. In opeenvolgende sprints kunnen wijzigingen worden gemaakt die invloed hebben op eerder gemaakte onderdelen zodat content overbodig wordt of aangepast moet worden.

Net zomin als de ontwikkelaars er baat bij hebben om onderdelen meerdere keren te herzien staat de contentmanager te springen om content meerdere keren aan te passen. De contentmanager zal daarom ook mee moeten denken over welke content slim is om te maken met het oog op ‘epics’ (onderdelen van de website) die nog gaan komen. En zelfs al valt er content af, dan kan deze vaak op een andere manier nog gebruikt worden. Een tekst die eerder op zichzelf stond kun je bijvoorbeeld best gebruiken als inleiding op andere content en inhoudelijke beschrijvingen kunnen op een andere plaats terecht komen.

De contentmanager en de (interactie)designers bepalen ook samen hoe een onderwerp gepresenteerd moet worden. Ieder kan vanuit zijn eigen expertise een bijdrage leveren in het slim presenteren van content. Opdelen of gebruik maken van uitklapmenu’s en anchors zijn zo een paar mogelijkheden, waarvan de verschillende disciplines samen moeten bepalen wat de beste oplossing is voor een specifieke situatie.

Wat is scrum?

Scrum is een manier om in teams heel effectief gecompliceerd werk te verrichten. Werk dat te complex is om op de automatische piloot te kunnen doen. En dat geldt voor heel veel van onze werkzaamheden. Scrum benadrukt het feit dat nieuwe inzichten altijd optreden zodra je eenmaal aan de slag bent, en dat je als team wendbaar wilt zijn om de beste inzichten in je voordeel te kunnen gebruiken.

Nieuwe inzichten treden altijd op zodra je eenmaal aan de slag bent. Als team wil je wendbaar zijn om de beste inzichten in je voordeel te kunnen gebruiken.

Het onderscheidende aspect van Scrum is de compleet andere manier van het uitvoeren van werk. Niet van bovenaf bestuurd met een vastliggend plan, maar door zelfsturende teams van specialisten samen te stellen die constant op zoek gaan naar de beste wijze waarop producten gemaakt moeten worden. Zij doen dat door telkens in korte iteraties (sprints) een werkend eindproduct op te leveren. Hierdoor is het mogelijk om producten te leveren die snel op de markt gebracht moeten worden, en die steeds aangepast kunnen worden aan de veranderende vraag van veeleisende gebruikers.

 

  • ContentLAB
  • Workshop

Leren scrummen met content?

Data Direction organiseert meerdere keren per jaar workshops in het ContentLAB. Elk LAB zoomt in op een actueel thema. In één dag spijker jij je kennis bij en pas je gelijk toe wat je geleerd hebt door te scrummen met content!

Bekijk de workshops

We hebben meer in huis

Onze blogs, whitepapers en updates bieden een schat aan informatie voor iedereen die met content bezig is.

Bekijk alle artikelen