Strategie

Voice strategie

Nieuwe ontwikkelingen in voice technologie zorgen voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van content. Het vraagt om een goede voice strategie die resulteert in content die past bij je organisatie. Voice is dé manier om echt het gesprek met je klant aan te gaan en nieuwe doelgroepen aan te boren.

  • voice

Wat is de toegevoegde waarde van voice?

Een gebruiker kan door voice technologie met een virtuele assistent (Siri, Google Assistant of Amazon Alexa) via zijn telefoon, of ander smart apparaat, jouw content met zijn of haar stem opvragen. Een voice strategie zorgt ervoor dat je klant ook via voice vertrouwde kwaliteit kan verwachten. En dat de klant content krijgt die goed aansluit op de specifieke eisen die het zoeken via stem en uitspreken aan je content stelt en voldoet aan de wensen/behoeften van de doelgroep.

Waarom een voice strategie?

Toepassen van voice betekent niet alleen het maken van een conversatie voor een voice applicatie of het optimaliseren van je content voor voice search. Het zorgt voor nieuwe manieren van communiceren met je doelgroepen, voor nieuwe kanalen en vraagt aandacht voor een contentarchitectuur die de publicatie van content naar alle kanalen optimaal ondersteunt.

Een voice strategie zorgt voor consistente kwaliteit van je content voor voice search en voice applicaties. Het beschrijft de uitgangspunten voor interacties via voice en de eisen aan de content die daarvoor nodig is. Daarnaast geeft het een basis voor de architectuur die ervoor moet zorgen dat content naar alle benodigde kanalen gepubliceerd kan worden.

Waarom is voice voor organisaties interessant?

Klanten (en medewerkers) vragen steeds vaker via voice informatie op van organisaties. Via voice search en voice applicaties kun je als organisatie dus steeds meer mensen bereiken. Voor klanten en medewerkers is dat vooral interessant in situaties waarin zij hun handen niet vrij hebben of niet kunnen gebruiken:

  • in de auto;
  • tijdens een klus;
  • na een operatie;
  • etc.

Het gebruiken van voice technologie zet ook de deur naar je organisatie open voor nieuwe doelgroepen. Voor mensen met lichamelijke beperkingen kan typen of het gebruik van een muis op een website erg lastig of zelfs onmogelijk zijn. Gebruik van hun stem maakt het voor hen wel mogelijk om bij de informatie te komen die ze zoeken.

Datzelfde geldt voor laaggeletterden. Je hoeft niet te kunnen spellen om met je stem informatie op te vragen. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Voor al die mensen is er nu wel een manier om bij jouw informatie te komen.

Wat vraagt voice van je content?

Voor voice search zoekacties zorg je dat je content zo gestructureerd is dat het in Google goed gevonden wordt. Daarbij speelt zoekmachineoptimalisatie (SEO) een belangrijke rol, maar SEO voor voice vraagt om een compleet andere benadering, waarbij elementen op een pagina centraal staan, in plaats van de aparte pagina’s.

Wil je een voice applicatie maken voor de Google Home, Nest Hub of Mini? Of voor Amazon Echo? Omdat er in veel gevallen geen scherm beschikbaar is heb je een goed conversatieontwerp nodig. En zorg dat je voice applicatie past bij de andere kanalen en middelen van je organisatie. Dat realiseer je door een contentstrategie die al je kanalen ondersteunt.

Wat zijn de 5 belangrijkste kenmerken van een voice strategie?

Een voice strategie houdt rekening met:

  • Voice use cases: Zet voice in wanneer het echt toegevoegde waarde heeft. Wanneer je je handen niet kunt gebruiken of niet vrij hebt, niet kunt lezen of schrijven of wanneer voice sneller is dan typen.
  • Contentstrategie: De content in je voice applicatie en voor voice search moet passen in het landschap van middelen dat een klant al kan gebruiken om met je te communiceren. Daarvoor gebruik je een contentstrategie met een passend content-DNA.
  • Kloppende conversatie: Het ontbreken van visuele feedback is een van de kenmerken van (pure) voice interacties. Daarom is het essentieel dat je conversatie goed is. Dat betekent natuurlijk dat de stappen van je conversatie kloppen en dat de interactie optimaal gebruik maakt van de eigenschappen van voice.
  • Content architectuur: Met de inzet van voice heb je er weer een extra kanaal bij. Social media zijn er de afgelopen jaren al bijgekomen en nu moet je ook nog voor voice investeren in technologie. Hergebruik van je infrastructuur en je content is dus van groot belang. Een headless CMS is een goede eerste stap en de inrichting daarvan niet te onderschatten.
  • Customer journeys: De processen waar een klant of medewerker doorheen loopt terwijl hij of zij een voice interactie met je organisatie uitvoert zijn niet rechtlijnig. Van een smart device wordt de gebruiker bijvoorbeeld naar zijn of haar telefoon gestuurd voor authenticatie of voor meer informatie naar de website. Uitgewerkte klantprocessen ondersteunen dat.

Meer informatie?

Wil je met een voice strategie de content van jouw organisatie optimaliseren voor voice search? Of een voice applicatie ontwikkelen die past bij de rest van je content? Neem eens contact met ons op. We helpen je graag om er een klinkend succes van te maken.

Neem contact met ons op