De geschiedenis

De jaren 80

Jaren 80, de industrialisatie vereist een snelle afzet van grote aantallen goederen. Reclame springt hier handig op in, met boodschappen voor grote groepen mensen. Credo: ‘Massa is kassa.’

  • Van Reclame naar Content | In de tijd

Toen was reclame heel gewoon

Reclame komt van het Latijnse woord ‘clamare’, wat ‘schreeuwen’ betekent. En inderdaad: vroeger was schreeuwen de beste manier om duidelijk te maken wat er te koop was. In tv-spotjes worden in de jaren 80-90 catchy reclamezinnen gebruikt; slogans die zo makkelijk te onthouden zijn, dat ze onderdeel van ons collectieve geheugen worden.

Ondanks grote successen in de reclamewereld, komt er begin jaren 2000 een kentering. Mensen beginnen de overredingstactieken van reclamemakers te doorzien. Ze weten steeds beter hoe ze erop moeten reageren, waardoor de effecten van reclame afnemen.

De reclamemarkt raakt langzaam maar zeker op drift. Bovendien versnippert het media-aanbod; er ontstaan steeds kleinere, homogene doelgroepen. Eén reclamespot rond het achtuurjournaal is niet meer genoeg om ‘iedereen’ te bereiken; daar zijn meer soorten media voor nodig.

Bekijk de hele tijdlijn

Geen massabereik meer, dus ook geen rinkelende kassa na één enkele reclameactie.

Van Reclame naar Content

Liever kijken?

In de documentaire ‘Van Reclame naar Content‘ schetsen zes vakgenoten een helder beeld van hoe de wereld van marketing en communicatie totaal is veranderd. Bekijk de documentaire 'Van Reclame naar Content'.

Bekijk de documentaire